Bộ nhận diện thương hiệu của HanaGold giúp truyền tải tầm nhìn, sứ mệnh và thông điệp của Công ty tới khách hàng, hay các đối tác để họ có thể hiểu rõ được phong cách và giá trị mà thương hiệu mang lại.

Để sử dụng thương hiệu của HanaGold vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@hanagold.vn để nhận một số nguyên tắc khi bạn sử dụng mà không cần phải thương lượng các thỏa thuận pháp lý nào.

LOGO HANAGOLD

Tài sản quan trọng đại diện cho niềm tin, giá trị, lý do tồn tại và phát triển của HanaGold.  

QUY CÁCH THIẾT KẾ

Hướng dẫn và quy cách sử dụng logo HanaGold trong thiết kế một cách tốt nhất.

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Bộ nhận diện thương hiệu giúp HanaGold truyền đạt giá trị cốt lõi của công ty.